Gucheon Sangje, Kang Jeungsan(1871~1909)

Sep 19 Kang Jeungsan Sangje's Birthday
Jun 24 Kang Jeungsan Sangje's Ascension Day

Doju Jo Jeongsan(趙鼎山, 1895~1958)

Dec 4 Jo Jeungsan Sangje's Birthday
Mar 6 Jo Jeungsan Sangje's Ascension Day

Dojeon Park Woodang(朴牛堂, 1917~1995)

Nov 30 Park Woodang's Birthday
Dec 4 Park Woodang's Ascension Day

* Based on the lunar calendar